Livsstil og bruddet med en uhensigtsmæssig vane

Der er altid en ubevidst årsag til en livsstil en vane, med det faktum at din vane har kunnet give dig noget. Det kan være en følelse i kroppen, en følelse som de fleste ikke kan sætte ord på. Altså en årsag der er med til at livsstil og vaner kan være svære at bryde. Ofte er de så dybdeliggende at man har brug for at forstå ens eget handlemønstre og lærer  underbevisheden at træffe nye valg.

Hypnoterapi formen er effektivt værktøj til at bryde vaner og derigennem opleve motivation og succes. I hypnose finder vi frem til de årsager til at din uhensigtsmæssige vane. Du lærer at forstå dine egen handlinger og ændre dine tankemønstre. Du vil kunne bruge dem positivt og hjælpe dig selv videre på ganske kort tid.  

 
Vi tilbyder adgang til Livsstiens online univers

Et univers med motiverede speaks som ved daglig brug arbejder ubevidst med din underbevidsthed, så du kan fastholde din nye livsstil. 

Ud over hypnoseterapi, kan vi også lære dig, hvordan du selv kan bringe dig i hypnosetilstanden, for ved egen hjælp selv at påvirke din underbevidsthed. Denne tilstand kaldes “Zen Zero”. Både selvhypnose og hypnoseterapi er effektive redskaber til at ændre tanke- og handlemønstre. 

At bryde vaner kan handle om en sukkertrang, en ny livsstil, et større vægttab, et rygestop, manglende motions, motivation, neglebidning, købetrang, evnen til at glemme vigtig medicin, at være vådligger, evnen til at pille sig til sår i huden eller andre handlinger man selv oplever som en uhensigtsmæssig adfærd elle vane.  

Læs Christians og andres historier her

Beskrivelse af hvordan man kan arbejde med din livsstil når det gælder f.eks. vægttab

Hypnoseterapi finder hurtigt frem til de dybereliggende årsager til, at vi spiser uhensigtsmæssigt. Husk, at der altid er en ubevidst årsag til en vane, altså det faktum at vanen har kunnet give dig noget. En årsag der gør, at vi ikke bare lige kan ændre mønstret - en vane som vi har indarbejdet i vores dagligdag.

Mange spiser med følelserne for eksempel hygge, belønning, ensomhed, kedsomhed,
rastløshed, tristhed. Altså en slags trøst eller en handling der ”kompenserer” for noget, vi ikke fik. 

Med moderne hypnoseterapi kan du få ryddet op i dit ubevidste spisekammer og blive en sund spiser, og for eksempel opnå en belønning i form af gode følelser og tanker om dig selv. 

Beskrivelse af hvordan man kan arbejde med sukkertrang

Trangen til slik og søde sager kan med gode resultater behandles med hypnoterapi. Hvis du er en af de mange danskere med en udpræget sukkertrang, så er der altid en årsag.

Det kan være en gammel vane fra barndommen måske, eller at du stille og roligt har vænnet dig til alt den sukker.

Mange bruger slik som belønning, altså også en form for kompensation, der ofte har forbindelse til fortrængte følelser. Men uanset årsagen så kan hypnose hjælpe dig til at være ligeglad med slik og søde sager. 

 

Beskrivelse af hvordan man kan arbejde med rygestop

En vane der kan brydes med hjælp fra hypnose 

Det første skridt er, at du skal beslutte dig for at stoppe med rygning. Du skal sætte en dato på hvilken dag du vil stoppe og din behandling starter her. I hypnosen hjælpes du med at slette den “automatiske” trang til at ryge.

Du vil efterfølgende ikke savne eller føle, du har ofret noget i dit liv, når du holder op med at ryge og bliver røgfri. Du vil ligeledes blive tilbudt adgang til Livsstiens online universe med adgang til speaks til at arbejde med din underbevisthed.

Du skal forvente 3 behandlinger hvor af de to er motivation og opfølgning.

Rygestop – sådan reagerer din krop, når du stopper med at ryge

Allerede fra 1. dag falder risikoen for luftvejssygdomme, og efter få dage er du fri for slim i halsen, hoster mindre og får mindre åndenød.

Efter 5-7 dage smager og lugter du alting bedre, får friskere ånde, renere tænder og mere energi. Efter 1 år er risikoen for hjerte/karsygdomme halveret.

Efter 5 år er risikoen for hjerte/karsygdomme den samme som hos en, der aldrig har røget.

Efter 10 år er risikoen for lungekræft faldet med cirka 50 %. Ex-rygere har lavere risiko for strube- og halskræft, kræft i mundhulen og blærekræft end rygere.

De har færre sygedage. Og de lever generelt længere end rygere – uanset hvornår de holder op.

Eksrygere med mavesår får det hurtigt langt bedre. Kvinder, der holder op, når de bliver gravide, føder børn med samme fødselsvægt som ikke-rygere. Ex-rygende kvinder kommer også i overgangsalderen til “normal” tid, mens rygere ofte gør det 1-2 år tidligere. (Kilde: Sundhedsstyrelsen) 

Vil du vide mere om livsstil og brydning af vaner